AKTIVITETE BAMIRËSIE

nDËRTIM TË SHTËPIVE
BLERJE TË BANESAVE
NDIHMA TË TJERA MATRIALE
ZEQATI , FITRAT DHE KURBANAT

Aktivitetet e Qendrës Shqiptare për Integrim,Kulturë dhe Religjion