Me 21.09.2021 kryesia e Qendrës Shqiptare për Integrim,Kulturë dhe Religjion në Lozanë, ishte nikoqirë e konferencës ndërfetare. Pjesëmarrës në këtë konferenc ishin personalitete të shumta të fushave të ndryshme shkrncore. Tre profesorë,përfaqësues nga univerziteti...