AKTIVITETE REKREATIVE
  • Aktivitete sportive
  • Turnir vjetor në futboll
  • Piknik për fëmijë e të rritur

Aktivitetet e Qendrës Shqiptare për Integrim,Kulturë dhe Religjion