SHËRBIME DHE KËSHILLA
  • KURORËZIM SIPAS NORMAVE ISLAME
  • SIGURIM PËR SHËRBIME MORTORE DHE TRANSPORT TË FUNERALIT PËR NË VENDLINDJE
  • KËSHILLA DHE SHËRBIME TJERA NGA IMAMI
  • SHËRBIME DHE ASISTENCË NGA KRYESIA E QENDRËS

Aktivitetet e Qendrës Shqiptare për Integrim,Kulturë dhe Religjion