Warning: Undefined array key "HTTP_15DC691" in /home/clients/79aa16afcaea24aedcd3173fd07f7139/sites/cicra.ch/wp-config.php on line 109
SHOQËRORE | Centre d'intégration culturel et religieux albanais - Qendra Shqipatre për intergrim, kulturë dhe religjion
AKTIVITETE SHOQËRORE
  • Bashkëpunim me institucionet vendore zvicërane dhe me ato në vendlindje
  • Bashkëpunim me qendrat shqiptare në mbarë zvicrën
  • Bashkëpunim me qendrat të komuniteteve tëjera në kantonin vaud
  • Organizim i darkave shoqërore cdo muaj
  • Organizim i iftarëve të ramazanit
  • Vlersime institucionale

Aktivitetet e Qendrës Shqiptare për Integrim,Kulturë dhe Religjion