AKTIVITETE SHOQËRORE
  • Bashkëpunim me institucionet vendore zvicërane dhe me ato në vendlindje
  • Bashkëpunim me qendrat shqiptare në mbarë zvicrën
  • Bashkëpunim me qendrat të komuniteteve tëjera në kantonin vaud
  • Organizim i darkave shoqërore cdo muaj
  • Organizim i iftarëve të ramazanit
  • Vlersime institucionale

Aktivitetet e Qendrës Shqiptare për Integrim,Kulturë dhe Religjion