Ditët dhe netët fetare në vitin 2023

 • E hënë, 23 Janar (01 Rexheb 1444) – Hyrja në tre muajt
 • E enjte 26 Janar (04 Rexheb 1444) –  Nata e Regaibit
 • E premte 17 Shkurt (26 Rexheb 1444) –  Nata e Israsë dhe Miraxhit
 • E hënë, 06 Mars (14 Sha’ban 1444) – Nata e Beratit
 • E enjte 23 Mars (01 Ramadan 1444) – Fillimi i Ramazanit
 • E hënë 17 Prill (26 Ramadan 1444) – Nata e Kadrit
 • E premte 21 Prill (01 Shevval 1444) – Fitër Bajrami
 • E martë 27 Qershor (09 Dhu’l-Hixheh 1444) – Dita e Arafatit
 • E mërkurë 28 Qershor (10 Dhu’l-Hixheh) – 1444 Kurban Bajrami
 • E mërkurë 19 Korrik (01 Muharram 1445) – Viti i Ri Hixhrij
 • E premte 28 Korrik (10 Muharram 1445) – Dita e Ashures
 • E mërkurë 27 Shtator (12 R. Evvel 1445) – Ditëlindja e Muhammedit a.s.