Çdo të diele prej orës 09:00 deri ora 13:00.
Dy grupet e nxënsëve,nga katër grupe qe janë të rregullt. Një falenderim për prindërit për mbeshtetjen e tyre qe të kemi sukses në këtë mision.
Allahu i rujt nga çdo e keqe.