Njoftojmë të gjithë familjarët, shokët, miqët dhe dashamirët

Me datë 19.02.2022 (e Shtunë)

Vëllezrit Naser, Isuf dhe Izer Mustafa

Hapin të pame me rastin e Vdekjes së Nënës

E pamja fillon prej orës: 09:00 deri 16:00

Për informata

Naser Mustafa
Tel: 079 191 41 53