Sot me 02.10.2022 me inciativen e Imamit Fehim ef.Abazi dhe Mualimës prof.Enisa Pašanović Abazi,filloi një aktivitet shumë i veçant dhe ndër aktivitetet më të bukra të Qendrës Shqiptare për Integrim,Kulturë dhe Religjion në Lozanë. Takim i rregullt me rininë nga mosha 15 deri në moshen 25 vjeç.
Ky aktivitet do të zhvillohet në përkrahje të kryesisë dhe anëtarëve të qendrës në përgjithësi.
Puna me rininë është zhvilluar vazhdimishtë ,por këtë herë është mosha e rinisë që e bënë të veçant dhe shumë domethëns dhe të rëndësishëm këtë inciativë.
Me shume derime dhe respekt nga Kryesia