Çfare është identiteti? Përgjig je e pyetjes: Kush jam unë? Identiteti njerëzor karakterizohet nga disa nivele apo shtresa identitare brënda vetes të cilat të gjitha së bashku ndihmojnë në ndërtimn e identitetit të përgjithshëm të një personi.Njerëzit kanë disa...