Me 12.03.2022 vizit në xhamin Buhara në Sulgen.
Kryesia e Qendrës Shqiptare për Integrim,Kulturë dhe Religjion në Lozanë për anatrët e sajë organizoi vizit në xhamin Buhara në Sulgen për ti uruar në hapje e xhamisë së re.
Me këtë rast u mirëpritëm nga Imami i xhamisë Mr.Amet ef.Memeti i shoqëruar nga Kryetari z.Ajvaz Ameti së bashku me kryesin dhe një pjesë nga xhemati i xhamisë.
Për historikun dhe ndertimin e xhamisë Buhara na informoi Imami dhe Kryetari i xhamisë dhe njëherit u shfaq edhe një videoklip për këtë.
Me një fjalë rasti të pranishmëve ju drejtua Imami njëherit Kryetari i Qendrës Shqiptare për Integrim,Kulturë dhe Religjion në Lozanë Fehim ef.Abazi. Me kete rast në emer te kryesis uroi imamin,kryetarin dhe xhematin e xhamisë Buhara për xhamin e re dhe njëherit i falenderoi për mikëpritjen vëllazërore që iu bë anëtarë tanë nga Lozana.
Allahu ju shpërbleft për nderin dhe respektin e treguar për ne të nderuar vëllezër.
Me respekt nga Kryesia e Qendrës.